Loading...
Majavammi tõrje 2020-07-22T10:51:50+03:00

Majavammi tõrjeks vajaminevad tööetapid

Lammutustööd

Teisaldatakse seenest kahjustunud põrandad ja avatakse seinte alaosad. Tugeva seenkahjustusega puitdetailid eemaldatakse. Peale lammutustöid teisaldatakse kahjustunud pinnas. Põrandate ja seinte avamisel järgitakse reeglit, et pinnad saaks avatud nähtavast seene piirist ühe meetri ulatuses. Kui enne lammutustöid pole selgunud majavammi tekkepõhjused, siis peale avamistöid selgitatakse tekkepõhjused välja ja eemaldatakse need. 

Tõrjetööd

Puhastatakse puit- ja kivipinnad mehaaniliselt ja HEPA filtrit sisaldava tolmuimejaga. Kivipinnad ja ruumide pinnas töödeldakse kuumutamise teel. Puit- ja kivipinnad töödeldakse keemiliselt. Kasutame majavammi ja teiste puitulagundavate seente tõrjel kemikaali, mis sisaldab ka mardikate vastast ainet. Nii tagame puidu kaitse seente ja puitu kahjustavate mardikate vastu.

taastus

Taastustööd

Ehitatakse uued põrandad vastavalt kliendi soovile, puit- või betoonpõrandad. Asendatakse tugeva seenkahjustuse tagajärjel teisaldatud puitosad. Taastatakse avatud seinte alaosad. Taastamisel kasutatakse ainult kuiva materjali ja kõik puit töödeldakse seenetõrjevahendiga. Renoveerimisel ja ehitamisel tuleb järgida õigeid ehitusvõtteid, mis tagavad Sinu kodule pika kestvuse.

Majavammi tõrjeks vajaminevad tööetapid

Lammutustööd

Teisaldatakse seenest kahjustunud põrandad ja avatakse seinte alaosad. Tugeva seenkahjustusega puitdetailid eemaldatakse. Peale lammutustöid teisaldatakse kahjustunud pinnas. Põrandate ja seinte avamisel järgitakse reeglit, et pinnad saaks avatud nähtavast seene piirist ühe meetri ulatuses. Kui enne lammutustöid pole selgunud majavammi tekkepõhjused, siis peale avamistöid selgitatakse tekkepõhjused välja ja eemaldatakse need. 

Tõrjetööd

Puhastatakse puit- ja kivipinnad mehaaniliselt ja HEPA filtrit sisaldava tolmuimejaga. Kivipinnad ja ruumide pinnas töödeldakse kuumutamise teel. Puit- ja kivipinnad töödeldakse keemiliselt. Kasutame majavammi ja teiste puitulagundavate seente tõrjel kemikaali, mis sisaldab ka mardikate vastast ainet. Nii tagame puidu kaitse seente ja puitu kahjustavate mardikate vastu.

Taastustööd

taastus

Ehitatakse uued põrandad vastavalt kliendi soovile, puit- või betoonpõrandad. Asendatakse tugeva seenkahjustuse tagajärjel teisaldatud puitosad. Taastatakse avatud seinte alaosad. Taastamisel kasutatakse ainult kuiva materjali ja kõik puit töödeldakse seenetõrjevahendiga. Renoveerimisel ja ehitamisel tuleb järgida õigeid ehitusvõtteid, mis tagavad Sinu kodule pika kestvuse.

Tõrjetööde maksumus

Kuna kõik objektid on erinevad nii ehituslikult, kui ka kahjustuse ulatuselt, siis koostame igale objektile personaalse hinnapakkumise. Majavammi tõrjetööde hinnad algavad 540-st eurost. Kui Oled meilt tellinud konsultatsiooni objektil ja tellid meilt majavammi tõrjetööd, siis arvestame tõrje maksumusest  konsultatsiooni hinna maha.

Garantii teostatud töödele

Tõrjetöödeks vajaminevate tööde tellimisel anname majavammi ja teiste puitulagundavate seente vastu garantii 5 aastat. Tuginedes klientidelt saadud informatsioonile näitab statistika, et valesti teostatud lammutus-, tõrje- ja ehitustööde tõttu on majavamm tagasi tulnud kahest kuust kuni pooleteise aastani.

Tõrjetööde maksumus

Kuna kõik objektid on erinevad nii ehituslikult, kui ka kahjustuse ulatuselt, siis koostame igale objektile personaalse hinnapakkumise. Majavammi tõrjetööde hinnad algavad 540-st eurost. Kui Oled meilt tellinud konsultatsiooni objektil ja tellid meilt majavammi tõrjetööd, siis arvestame tõrje maksumusest  konsultatsiooni hinna maha.

Garantii teostatud töödele

Tõrjetöödeks vajaminevate tööde tellimisel anname majavammi ja teiste puitulagundavate seente vastu garantii 5 aastat. Tuginedes klientidelt saadud informatsioonile näitab statistika, et valesti teostatud lammutus-, tõrje- ja ehitustööde tõttu on majavamm tagasi tulnud kahest kuust kuni pooleteise aastani.

Sageli küsitud küsimused

Kas majavamm on tervisele ohtlik?

Majavammi eostolm (silmale nähtav punakaspruun tolm) võib tekitada inimesel nina- ja kurguärritusi. Majavammi niidistik ja viljakehad on enamasti happelised ning võivad kokkupuutes nahaga tekitada ärritusi või kergelt söövitada. Erinevalt hallitusseentest majavammi eosed mükotoksiine ei tooda.

Kas alati peab pöörduma spetsialisti poole või saab ka ise seentest lahti?

Kindlasti soovitame seente avastamisel esmalt pöörduda erialaspetsialisti poole, kes vaatab objekti üle ja annab esmased juhised seenkahjustuse likvideerimise osas. Spetsialisti juhendamisel saab ise teha nii lammutus-, kui ka taastustööd. Tõrjetööd peaks teostama spetsialist kellel on kahjuritõrjuja tase 5, spetsialiseerumisega ehitiste konserveerimine registreering.

Milliseid tõrjevahendeid kasutame?

Tõrjetöödel kasutame Terviseameti poolt heakskiidetud ja teistes Euroopa riikides nagu Saksamaal, Norras, Taanis, Rootsis kasutusel olevat puidukaitsevahendit, mis on mõeldud kutsealaseks kasutamiseks. Pärast tõrjetöid väljastame Sulle tehtud tööde kohta akti koos objektil kasutatud biotsiidide ohutuskaartidega.

Sageli küsitud küsimused

Kas majavamm on tervisele ohtlik?

Majavammi eostolm (silmale nähtav punakaspruun tolm) võib tekitada inimesel nina- ja kurguärritusi. Majavammi niidistik ja viljakehad on enamasti happelised ning võivad kokkupuutes nahaga tekitada ärritusi või kergelt söövitada. Erinevalt hallitusseentest majavammi eosed mükotoksiine ei tooda.

Kas alati peab pöörduma spetsialisti poole või saab ka ise seentest lahti?

Kindlasti soovitame seente avastamisel esmalt pöörduda erialaspetsialisti poole, kes vaatab objekti üle ja annab esmased juhised seenkahjustuse likvideerimise osas. Spetsialisti juhendamisel saab ise teha nii lammutus-, kui ka taastustööd. Tõrjetööd peaks teostama spetsialist kellel on kahjuritõrjuja tase 5, spetsialiseerumisega ehitiste konserveerimine registreering.

Milliseid tõrjevahendeid kasutame?

Tõrjetöödel kasutame Terviseameti poolt heakskiidetud ja teistes Euroopa riikides nagu Saksamaal, Norras, Taanis, Rootsis kasutusel olevat puidukaitsevahendit, mis on mõeldud kutsealaseks kasutamiseks. Pärast tõrjetöid väljastame Sulle tehtud tööde kohta akti koos objektil kasutatud biotsiidide ohutuskaartidega.

Majavammist

Majavamm (Serpula lacrymans)

Põhjustab kõige laiaulatuslikumaid ning kulukamaid kahjustusi hoonetes, seetõttu on oluline majavammi avastamisel kiire reageerimine. Teiste hoonetes kasvavate seeneliikide kahjustused on lokaalsed ja märksa tagasihoidlikumad, mistõttu on nende poolt tekitatud kahjustuste likvideerimine märksa lihtsam ja odavam.

majavammi niidistik

Kus majavamm enamasti hoones kasvab?

Tavaliselt on majavammi põhjustatud kahjustused levinud keldrites, esimese korruse põrandates ja seinte alumises osas, vaid erandkordadel kõrgematel konstruktsioonidel. Kahjustuse tekkepõhjused võivad olla väga erinevad alates katkisest sadevee ärajuhtimissüsteemist lõpetades torudele tekkiva kondensatsiooniveega. Sellest tulenevalt tuleb lisaks kahjustuste likvideerimisele ja tõrjetöödele kindlasti välja selgitada põhjused, millest on kahjustused alguse saanud, et hiljem ei tekiks sarnaseid seeneprobleeme.

Millised on majavammi tunnused?

  • valkjad, kollase ja violetse varjundiga seeneniidistiku kogumikud, mis võivad vahel olla kaetud veepiiskadega
  • jämedad, hallikad või tumepruunid seeneväädid, n-ö seenenöörid
  • ümarad, paksu valge vatjas-viltjas servaga ning keskosas kollakas-tumepruuni võrkja pinnaga materjalidele liibunud viljakehad
  • viljakehad toodavad suurtes kogustes eoseid, mis ühte kohta sattudes moodustavad punakaspruuni eostolmu.
majavammi kahjustus

Majavammist

Majavamm (Serpula lacrymans)

Põhjustab kõige laiaulatuslikumaid ning kulukamaid kahjustusi hoonetes, seetõttu on oluline majavammi avastamisel kiire reageerimine. Teiste hoonetes kasvavate seeneliikide kahjustused on lokaalsed ja märksa tagasihoidlikumad, mistõttu on nende poolt tekitatud kahjustuste likvideerimine märksa lihtsam ja odavam.

majavammi niidistik

Kus majavamm enamasti hoones kasvab?

Tavaliselt on majavammi põhjustatud kahjustused levinud keldrites, esimese korruse põrandates ja seinte alumises osas, vaid erandkordadel kõrgematel konstruktsioonidel. Kahjustuse tekkepõhjused võivad olla väga erinevad alates katkisest sadevee ärajuhtimissüsteemist lõpetades torudele tekkiva kondensatsiooniveega. Sellest tulenevalt tuleb lisaks kahjustuste likvideerimisele ja tõrjetöödele kindlasti välja selgitada põhjused, millest on kahjustused alguse saanud, et hiljem ei tekiks sarnaseid seeneprobleeme.

majavammi kahjustus

Millised on majavammi tunnused?

  • valkjad, kollase ja violetse varjundiga seeneniidistiku kogumikud, mis võivad vahel olla kaetud veepiiskadega
  • jämedad, hallikad või tumepruunid seeneväädid, n-ö seenenöörid
  • ümarad, paksu valge vatjas-viltjas servaga ning keskosas kollakas-tumepruuni võrkja pinnaga materjalidele liibunud viljakehad
  • viljakehad toodavad suurtes kogustes eoseid, mis ühte kohta sattudes moodustavad punakaspruuni eostolmu.