Majavammi tõrje 2017-11-28T09:55:33+00:00

MAJAVAMMI TÕRJE

Tõrjetööde maksumus

Majavammi tõrje hinnad algavad 540- st eurost. Kuna kõik objektid on erinevad nii ehituslikult, kui ka kahjustuse ulatuselt, siis koostame igale objektile personaalse hinnapakkumise.

Majavammi tõrjeks vajaminevad tööd

  • Lammutustööd – põrandate ja seinte avamine nähtavast seene piirist ühe meetri ulatuses ning kahjustunud pinnase teisaldamine.
  • Seene kasvu tinginud põhjuste väljaselgitamine ja likvideerimine.
  • Kivi- ja puitpindade puhastamine mehaaniliselt ja HEPA filtrit sisaldava seadmega.
  • Kivipindade ja pinnase töötlemine termiliselt.
  • Kivi- ja puitpindade töötlemine keemiliselt.
  • Põrandate ja seinte taastamine ehitustehniliselt õigesti.

Garantii teostatud töödele

Tõrjetöödeks vajaminevate tööde tellimisel anname majavammi ja teiste puitulagundavate seente vastu garantii 3 aastat. Tuginedes klientidelt saadud informatsioonile näitab statistika, et valesti teostatud lammutus-, tõrje- ja ehitustööde tõttu on majavamm tagasi tulnud kahest kuust kuni pooleteise aastani.

Kas majavamm on tervisele ohtlik?

Majavammi eostolm (silmale nähtav punakaspruun tolm) võib tekitada inimesel nina- ja kurguärritusi. Majavammi niidistik ja viljakehad on enamasti happelised ning võivad kokkupuutes nahaga tekitada ärritusi või kergelt söövitada. Erinevalt hallitusseentest majavammi eosed mükotoksiine ei tooda.

Kas alati peab pöörduma spetsialisti poole või saab ka ise seentest lahti?

Kindlasti soovitame seente avastamisel esmalt pöörduda erialaspetsialisti poole, kes vaatab objekti üle ja annab esmased juhised seenkahjustuse likvideerimise osas. Spetsialisti juhendamisel saab ise teha nii lammutus-, kui ka taastustööd. Tõrjetööd peaks teostama spetsialist kellel on kahjuritõrjuja tase 5, spetsialiseerumisega ehitiste konserveerimine registreering.

Milliseid tõrjevahendeid kasutame?

Tõrjetöödel kasutame Terviseameti poolt heakskiidetud ja teistes Euroopa riikides nagu Saksamaal, Norras, Taanis, Rootsis kasutusel olevat puidukaitsevahendit, mis on mõeldud kutsealaseks kasutamiseks. Pärast tõrjetöid väljastame Sulle tehtud tööde kohta akti koos objektil kasutatud biotsiidide ohutuskaartidega.

Majavammist

Majavamm (Serpula lacrymans) põhjustab kõige laiaulatuslikumaid ning kulukamaid kahjustusi hoonetes, seetõttu on oluline majavammi avastamisel kiire reageerimine.

Teiste hoonetes kasvavate seeneliikide kahjustused on lokaalsed ja märksa tagasihoidlikumad, mistõttu on nende poolt tekitatud kahjustuste likvideerimine märksa lihtsam ja odavam.

Millised on majavammi tunnused?

  • valkjad, kollase ja violetse varjundiga seeneniidistiku kogumikud, mis võivad vahel olla kaetud veepiiskadega
  • jämedad, hallikad või tumepruunid seeneväädid, n-ö seenenöörid
  • ümarad, paksu valge vatjas-viltjas servaga ning keskosas kollakas-tumepruuni võrkja pinnaga materjalidele liibunud viljakehad
  • viljakehad toodavad suurtes kogustes eoseid, mis ühte kohta sattudes moodustavad punakaspruuni eostolmu.

Kus majavamm enamasti hoones kasvab?

Tavaliselt on majavammi põhjustatud kahjustused levinud keldrites, esimese korruse põrandates ja seinte alumises osas, vaid erandkordadel kõrgematel konstruktsioonidel. Kahjustuse tekkepõhjused võivad olla väga erinevad alates katkisest sadevee ärajuhtimissüsteemist lõpetades torudele tekkiva kondensatsiooniveega. Sellest tulenevalt tuleb lisaks kahjustuste likvideerimisele ja tõrjetöödele kindlasti välja selgitada põhjused, millest on kahjustused alguse saanud, et hiljem ei tekiks sarnaseid seeneprobleeme.