Ehitustööd 2018-01-11T10:50:10+00:00

EHITUSTÖÖD

Konserveerimis- ja restaureerimistööd muinsuskaitselistel objektidel

Teostame konserveerimis- ja restaureerimistöid muinsuskaitselistel objektidel. Meil on pikaajaline töökogemus majavammi ja teiste puitulagundavate seente ning mardikakahjustuse tõrjel.

Meie ettevõttes teostab tõrje- ja konserveerimistöid vastava kutsekvalifikatsiooniga (Kahjuritõrjuja tase 5, ehitiste konserveerimine) ja muinsuskaitse luba omav spetsialist.

Ehitustööd

90% seenkahjustuste tekke põhjusteks on ehituslikud vead. Meie teame, kuidas ehitada või renoveerida kodusid nii, et seal ei hakkaks kasvama puitulagundavad seened või tervist kahjustavad hallitusseened.

Meie poolt pakutavad ehitusteenused

  • Lammutustööd
  • Vundamendi parandustööd
  • Puitpõrandate ehitus
  • Betoonpõrandate ehitus
  • Puitkonstruktsioonide taastus ja ehitus
  • Palgivahetus
  • Puitfassaadide ehitus
  • Pesuruumide ehitus